Senegal Voksenskole

Senegal Voksenskole og Nelson Mandela School:

”Nelson Mandela School” blev etableret i 2012 i byen Abene, som ligger i Casamanceregionen i Senegal. Idéen bag skolen kom delvist fra Birte Juel Sandberg og delvist fra folk i Abene. Først hed skolen “Senegal voksenskole”, men da der var ønske om et navn, der gav genklang lokalt, blev den omdøbt til Nelson Mandela School. Foreningen i Danmark bag skolen bruger dog stadig navnet Senegal voksenskole.

Lærerne på Nelson Mandela School, der har ansvaret for undervisningen, er alle senegalesere. Der er ca. 30 elever mellem 16 og 50 år indskrevet i skolen.

Der undervises i fransk og engelsk. Undervisningen er gratis og alle er velkomne.

5

Skolens indgang, bemærk den handicapvenlige rampe

Francais:

” L´ecole Nelson Mandéla” de Sénégal est établie l´année 2012 à Abéné à Casamance. L´idée de l´école vient de Birte Juel Sandberg du Danemark et des habitants d´Abéné. Les Professeurs sont Locaux de Sénégal. A l´école il y a des adultes êntre 16 et 50 ans.Tous les jours il y a 30 éléves à l´école qui sont enseignés en francais et anglais. L´école Nelson Mandéla est gratuite et ouverte á tout le monde .

English:

“The Nelson Mandela School” was established in 2012 in the town Abene placed in the Casamance region in Senegal. The idea behind and the establishment of the school comes from Birte Juel Sandberg and people living in Abene town. The teachers at the school are Senegalese. Hence they have the responsibility to teach a group of adults in the age-group 16 to 50 years old. At present moment there are 30 students attending the Nelson Mandela School in pursuit of learning to read and write both English and French. The Nelson Mandela School is free and open for everyone.

Deutsch: 

“Die Nelson -Mandela-Schule” wurde im Jahr 2012 in der Stadt Abene platziert in der Region Casamance im Senegal gegründet. Die Idee und die Gründung der Schule kommt von Birte Juel Sandberg und Menschen, die in Abene Stadt. Die Lehrer an der Schule sind Senegalese . Daher haben sie die Verantwortung, eine Gruppe von Erwachsenen in der Altersgruppe 16 bis 50 Jahre alt zu lehren. Derzeit Momentan gibt es 30 Studenten, die an der Nelson-Mandela- Schule in der Verfolgung des Lernens zu lesen und zu schreiben sowohl Englisch und Französisch. Die Nelson -Mandela-Schule ist kostenlos und offen für alle .

8yux6cr

Foreningen Senegal Voksenskole, vision og formål

Foreningen Senegal Voksenskole: Vision: Senegal Voksenskole skal hjælpe flest mulige voksne med uddannelse, så de kan skabe en egen fremtid i landet. Skolen vil på denne måde være med til at nedsætte antallet af ofre i bådulykker på flugten til Europa. Formål: Foreningens formål er at støtte op om etablering af skoler og uddannelse af …

Se side »

Personerne bag Senegal Voksenskole

Birte Juel Sandberg: Er uddannet Rudolf Steiner lærer samt kunstterapeut. Igennem 8 år har hun via egen lædervirksomhed, Juel Sandberg, haft en tæt tilknytning til Ghana og Senegal, blandt andet gennem uddannelse af unge, afrikanske kunstnere på værkstedet i Randers samt støtte og opkøb af træfigurer fra Senegal og Ghana. Birte er initiativtager til Senegal Voksenskole …

Se side »

P1070634

Om skolens liv i Senegal

Daglig ledelse af skolen: Skolens fransklærer, Sekou, har ansvaret for skolens daglige drift, det betyder bl.a. at han – udover at undervise – står for indskrivning af elever, drøfter undervisning og metoder med engelsklæreren, han tilser at lokalerne er i orden og at de aktuelle bøger mm er til rådighed og meget mere, listen af …

Se side »

P1080590

Skolens elever

Vores elever er meget forskellige. Nogle er født og opvokset i Abene, andre er kommet til byen fra andre lande i Vestafrika. Fælles for dem er, at de prioriterer at komme i skolen for at skabe sig en bedre tilværelse, at de drømmer om at gøre det godt og de arbejder hårdt for det. Her …

Se side »

Fremtiden

Hvor er vi på vej hen? Skolen i Abene har nu eksisteret siden 2012. Foreningen Senegal voksenskole blev stiftet i 2014. Det betyder at vi nu har gjort vores første erfaringer med at drive skole og er klar til at solidere os. Bibliotek: Skolen råder over et begrænset antal bøger på fransk og engelsk. Vi …

Se side »

Nyheder oktober 2016

Bonjour;je salue tout le monde. Comme vous le savez l’éducation doit être une priorité absolue pour la communauté . J’ai eu à visiter Hertha avec le jardinage ce fut un grand plaisir parce que j’ai appris les différents types de Sols et surtout comment faire un bon composte etc… J’ai aussi visiter Rudolf Steiner Skolen …

Læs mere

P1090591

Nyheder September 2016

Nyheder september 2016: Sekou, skolens daglige leder er kommet til Danmark og nyder dagene. Han har bl.a. været i praktik en uge i Herta levefællesskab, hvor han har studeret biodynamisk gartneri. Den nye viden tager han med til Senegal, vi glæder os til at se den omsat i praksis. Derudover skal Sekou besøge VUC i …

Læs mere