Tilbage til Senegal Voksenskole

Senegal Voksenskole, vision og formål

Senegal Voksenskole:

Vision:

Senegal Voksenskole skal hjælpe flest mulige voksne med uddannelse, så de kan skabe en egen fremtid i landet. Skolen vil på denne måde være med til at nedsætte antallet af ofre i bådulykker på flugten til Europa.

Formål:

Projektets formål er at støtte op om etablering af skoler og uddannelse af voksne i Senegal. Det videre formål er at lære de studerende at læse, skrive, regne og kommunikere på engelsk og fransk. Dette skal øge deres jobmuligheder og selvforsørgelse blandt andet inden for turisme, håndværk og kommunikation.

Økonomien stammer fra private bidrag, fonde og salg af lædervarer fra firmaet Juel Sandberg

Intention:

Mandela School a pour mission de donner la possibilité aux éléves  de lire et d’écrir afin lde faire face aux réalité qui est en face d’eux et faciliter l’échanges entre les différentes cultures et surtout suivre les actualités et renoncer a l’émigration clandsetine .qui n’est pas une bonne solution pour l’Afrique et le Sénégal.