Januar 2018

Status for projektet januar 2018
Der er sket mange positive ting i projektet Senegal voksenskole det sidste år.
Skolen havde i de første måneder besøg af rigtig mange hjælpsomme og interesserede mennesker fra Danmark. Ikke mindst var det dejligt for mig at få besøg af min bedste ven Arne Sandberg på en for ham tiltrængt ferie.
Vi fik ved venners hjælp købt en motorcykel, som dog stadig mangler den professionelle driver. Det er et meget krævende terræn at køre i og et stort ansvar at tage gæster med bagpå. Så vores nye mænd på Kansala træner for at blive gode nok til taxi kørsel.
I forhold til skolen, var det en kæmpe oplevelse for alle at få seks kompetente og hjertevarme unge lærerstuderende fra Ollerup Frie Lærerseminarium i en måneds praktik. I år kommer der 8 stk.  Det ser vi frem til.
Den 25 okt. Færdiggjorde Sekou sin uddannelse på Nordisk Center for vedvarende energi.
Han fik de fineste udtalelser og et diplom, som viser, at han er uddannet til at sætte solceller op og vedligeholde dem.
Vi har fået lidt fondsmidler og penge fra projektets støttemedlemmer, som så må række til en opstart af solcelleprojektet.
Vi har ikke længere en Senegal voksenskole forening, men en projektgruppe med støttemedlemmer og Seniorer uden grænser er blevet vores paraplyorganisation.
Jeg fungerer nu som projektleder og kan altid hente hjælp og vejledning i denne skønne gruppe af meget dygtige og erfarne støttemedlemmer og samtidig trække på Seniorer uden Grænsers mangesidige kompetencer.
Jeg har valgt at sende en egnet bil/minibus med container til Senegal.Den blev købt af midler fra udsalg af frisørtasker.
Er det dyrt at sende en bil til Senegal. Jo og nej. Den ville koste 3×mere dernede end indkøb af bilen her samt transporten med container.
Bilen er Pt i Gambia og forventes at kunne ankomme til Abene i morgen fredag d. 12 januar.
Jeg fik de nødvendige penge til fortoldningen fra hjælpsomme venner. Vi ser frem til at bruge bilen til transport af solceller, til taxi og til kørsel af gæster på Kansala.
Jeg har fået værktøj til de unge elektrikere der nu er tilknyttet solcelleprojektet fra venner, fra Tradium og fra små håndværkerfirmaer i Randers.
Sekou fik igen telefoner med hjem fra Vennelystvejens skønne bager. De skal bruges til eksamens gaver.
Nu rejser jegom et par dage d.15.januar og jeg ser frem til 3 forrygende måneder med mange nye tiltag i vores projekt.
Jeg takker alle som er medbærere af projektet og har hjulpet fremad.

Med kærlig hilsen Birte Juel Sandberg

Den 15 januar rejser stifter og leder af skoleprojektet Birte Juel Sandberg til Abene, for at deltage i og implementere de nye tiltag. Hun opholder sig i Abene frem til 16 april.
Samtidig rejser Mette, der er væver og Niels, der er træarbejder med Birte. De vil gerne undersøge om der kan skabes arbejdspladser inden deres kompetenceområder.
Den 3 februar rejser Lene derned i tre uger, for at hjælpe med sprogundervisning.
Den 11 februar rejser Lotte, Jes, Teresa Kia og fundraiser i projektet Arne Sandberg til Kansala,
Abene for et ophold på 2-3uger.
I slutningen kommer elektroingeniør og medlem ad Seniorer uden Grænser Per Gravesen på et 14
dages ophold.
I midten af marts og til midten af april kommer 8 elever fra Ollerup Frie Lærerseminarium på et praktikophold