Tilbage til Senegal Voksenskole

Om skolens liv i Senegal

Daglig ledelse af skolen:

P1070658 kopi

Sekou Diafoune

Skolens fransklærer, Sekou, har ansvaret for skolens daglige drift, det betyder bl.a. at han – udover at undervise – står for indskrivning af elever, drøfter undervisning og metoder med engelsklæreren, han tilser at lokalerne er i orden og at de aktuelle bøger mm er til rådighed og meget mere, listen af praktiske opgaver er lang. Desuden er Sekou ansvarlig for afholdelse af valg til elevrådet og kommunikationen mellem skole, elevråd og til den danske forening.

La gestion journalière:

Mr Sekou Diafouné est le Directeur de l’Ecole Mandela School, il est aussi le Professeur de Francais,  chargé du bon deroulement de l’école et travail en étroit colaboartion avec senegalvoksenskole au Danmark.

Lokal forankring:

Vi lægger vægt på at skolens faste lærere er lokale, derved sikrer vi en indkomst lokalt. Da der er langt mellem indtægterne i byen, er det vores erfaring at ved at give én en indtægt, giver vi mad på bordet til mange.

Vi støtter desuden de lokale erhvervsdrivende ved f.eks. indkøb af kladdehæfter, produktion af skolemøbler mm.

Racines locales:

Mandela School a choisi des enseignants locals pour leurs donner l’opportunités de pouvoir subvenir a leurs besoins sur le plan financiere.Ces derniers travailleront au fur et a mesure avec les volontaires du monde extérieur. comme l’Europe et essayent des renforcer le systeme de l’enseignement au niveau local.

Undervisningen:

Der er undervisning 4 dage om ugen. Undervisningen foregår ml. kl 15 og 20, så eleverne har mulighed for at passe et eventuelt arbejde. Vi har en afslappet atmosfære i undervisningen, vi griner gerne med hinanden og vi støtter eleverne i at prøve uden frygt for at gøre forkert.

P1070634

Vi tilbyder altid undervisning i fransk og engelsk, denne undervisning varetages af autoriserede, lokale lærere. Vores elever kommer med meget forskellige forudsætninger, vi forsøger derfor så vidt muligt at lave undervisning, der tilgodeser flere niveauer. Dette sker bl.a. når Birte eller andre frivillige er i Abene.

I perioder tilbyder vi andre lærings-aktiviteter, et godt eksempel på dette er, at skolens lokaler blev udsmykket med et stort landkort: Thomas, en frivillig fra Danmark, lærte eleverne at forstørre motiver, der blev drøftet syn på verden, der blev trænet samarbejde mm. En anden lærings-aktivitet er afholdelsen af den årlige fest, hvor eleverne får lejlighed til at øve organisering, at forvalte et budget mm.

 

Vi drømmer om at udvide skolens aktiviteter med et bibliotek og undervisning i IT. Disse aktiviteter tænkes brugt som undervisningselementer, learning by doing.

Education:

Notre emploi du temps est établi comme suite,les cours sont du lundi au vendredi de 15heures a 20heures et les weeks-end c’est pour différentes soirées culturelles dans différentes places du villages et des villages voisinants .

elevråd:

Siden 2014 har skolen haft et elevråd. Det er valgt af eleverne men lærerne var til stede for at sikre gennemsigtighed og demokrati.

P1080590

Det nyvalgte elevråd 2015

Der blev valgt formand, næstformand og 3 til at tage vare på en lille fond. Yderligere tre blev valgt til at holde øje med økonomien. Herudover er der en praktisk ansvarlig.

Lærerne hjælper eleverne med at skabe kulturelle begivenheder. Der har f.eks. været afholdt et oplysningsarrangement om bådflygtninge, hvor overskuddet fra aftenens fest gik til elevrådets fond.

conseil étudiant:

Depuis 2014 l´Ecole a commencé á élire  le bureau culturel des éleves ,et on le fait par vote en presence de tout le corps administratif ainsi que les éleves dans la transparence et la démocratie pour les postes que sont Président, Vice Président, Trésoriers qui sont aux nombre de trois personnes
Adjoints aux trésoriers qui sont aussi aux nombres de trois personnes

Président a l´organisation et ses membres.

Les professeurs aident les les éleves å organiser des manifestations culturelles lucratives,soirées dansantes,conférences comme par exemple on avait organiser une grande conférence sur l´émigration clandsetine en éssayant de trouvées des solutions å ce probléme.

Uddannede lærere og eksamener:

Da skolen benytter autoriserede lærere, kan de tage eleverne op til eksamen. Eksamener i fransk og engelsk tilbydes en gang om året i maj. Efter tradition i Senegal, giver skolen gaver til elever, der består. Det kan være alt fra skriveredskaber til ordbøger mm. Eksamensgaverne har en motiverende faktor, da de fleste elever har svært ved selv at kunne finansiere skoleudstyr.

les enseignants et les examens formés :

Pour la mise en oeuvres du programme l´éducation des professeurs l´école a recrutés des enseignants  qui sont qualifiés.Bien qu’ils soient déja qualifiés, Mandela School mettra en place un dispositif pour dispenser une formation professionnelle sous la forme de modules consacrés aux méthodes d’enseignement -apprentissages en alphabétisation Anglais et Francais à l’Education des adultes à la gestion des processus apprentissages ainsi qu’à la plannification de programmes.

Chaque année,l’école organise un examen au mois de mai avant la fin de l’année scolaire pour évaluer les éleves pour savoir les compétences.Aussi on  récompenses les éleves en anglais qu´en francais avec différents cadeaux pour mieux les encourager a mieux travailler et les autres a redoubler d’éfforts.