Tilbage til Senegal Voksenskole

Foreningen Senegal Voksenskole, vision og formål

Foreningen Senegal Voksenskole:

Vision:

Senegal Voksenskole skal hjælpe flest mulige voksne med uddannelse, så de kan skabe en egen fremtid i landet. Skolen vil på denne måde være med til at nedsætte antallet af ofre i bådulykker på flugten til Europa.

Formål:

Foreningens formål er at støtte op om etablering af skoler og uddannelse af voksne i Senegal. Det videre formål er at lære de studerende at læse, skrive, regne og kommunikere på engelsk og fransk. Dette skal øge deres jobmuligheder og selvforsørgelse blandt andet inden for turisme, håndværk og kommunikation.

Derudover at formidle kendskabet i Danmark med henblik på at øge medlemsskabet i foreningen, samt indhente sponsorater fra private og virksomheder.

Foreningen er almennyttig og dens overskud og formue kan kun gå til almennyttige og velgørende formål.

Vedtægter Senegal Voksenskole

Økonomien stammer fra private bidrag, fonde og salg af lædervarer fra firmaet Juel Sandberg

Intention:

Mandela School a pour mission de donner la possibilité aux éléves  de lire et d’écrir afin lde faire face aux réalité qui est en face d’eux et faciliter l’échanges entre les différentes cultures et surtout suivre les actualités et renoncer a l’émigration clandsetine .qui n’est pas une bonne solution pour l’Afrique et le Sénégal.